Ngoài nước

Chuyên Gia Nước Ngoài

Căn cứ yêu cầu tăng cường tính liên kết quốc tế và khu vực, các chuyên gia nước ngoài sau đây sẽ được bổ sung vào đoàn chuyên gia nhằm đóng góp các ý kiến thiết thực về các lĩnh vực phát triển hoạt động logistics quy mô quốc gia, khu vực và quốc tế đồng thời với việc phát triển hạ tầng cảng biển, gia nhập các chuỗi cung ứng quốc tế:

STT Họ tên Quốc tịch Tên đơn vị công tác Lĩnh vực chuyên môn Chức danh bố trí trong các dự án tư vấn
1 Mahender Singh United State of America CEO, MIT Global SCALE Network và Viện MISI (Malaysia Institute for Supply Chain Innovation) Phân tích tái thiết kế hệ thống, tổ chức và quản lý chuỗi cung ứng, đặc biệt là khám phá cấu trúc của các chuỗi cung ứng phức tạp trên toàn cầu. Cố vấn cao cấp về phát triển ngành logistics & chuỗi cung ứng.
2 Vivek Sood Australia CEO, Global Supply Chain Group. Tư vấn quản trị chiến lược chuỗi cung ứng cho các CEO và lãnh đạo của các tập đoàn thuộc top 500 công ty có tài sản lớn nhất thế giới. Cố vấn cao cấp về phát triển ngành logistics & chuỗi cung ứng.
3 Albert Tan Singapore Associate Professor, Director Education, Viện MISI (Malaysia Institute for Supply Chain Innovation) Tư vấn phát triển nguồn lực và chiến lược đào tạo nhân sự cấp cao quản trị chuỗi cung ứng & logistics. Cố vấn cao cấp về phát triển nguồn lực ngành logistics & chuỗi cung ứng.
4 Stanley Lim Singapore FIATA: Chủ tịch FIATA, nhiệm kỳ 2012 – 2013 Logistics Cố vấn cao cấp về phát triển ngành logistics
5 Thomas Sim Singapore SLA: Phó Chủ tịch thứ nhất

FIATA – ABVT: Chủ tịch

AFFA – GWET: Chủ tịch

Quản trị giao nhận vận tải quốc tế, Quản trị chuỗi cung ứng, Quản lý giáo dục – dạy nghề Cố vấn cao cấp về phát triển năng lực doanh nghiệp và phát triển thị trường logistics toàn cầu
6 Raymond Tay Singapore Cục Hợp tác Doanh nghiệp Singapore (Singapore Enterprise Cooperation – SEC) Cố vấn Kỹ thuật cấp chính phủ các dự án PPP,  Phát triển Công nghiệp công nghệ cao, Xây dựng năng lực doanh nghiệp Cố vấn cao cấp về Hợp tác công tư, phát triển công nghiệp công nghệ cao
7 Jan Tomczyk United Kingdom Viện tiêu chuẩn Vận tải và Logistics Anh (Chartered Institute Logistics & Transport, UK) Quản lý vận tải, cảng biển, logistics. Cố vấn cao cấp về vận tải biển, cảng biển, logistics và chuỗi cung ứng
8 Hermione Parsons Australia Viện Chuỗi Cung ứng và Logistics, Đại học Victoria, Úc: Viện trưởng Logistics và chuỗi cung ứng Chuyên gia Logistics và Chuỗi Cung ứng