Trong nước

Chuyên Gia Trong Nước

DANH SÁCH CHUYÊN GIA TRONG NƯỚC

STT Họ tên Tên đơn vị công tác Lĩnh vực chuyên môn
1 Đỗ Xuân Quang Chủ Tịch, Liên đoàn các hiệp hội Logistics ASEAN, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam, Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Luật quốc tế, Giao nhận vận tải quốc tế, Dịch vụ Hàng hóa Hàng Không, Quản lý hoạt động các tổ chức Hội ngành nghề Quốc gia và Quốc tế.
2 Đặng Vũ Thành Viện Trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Tư vấn xây dựng chiến lược và quản lý hoạt động dịch vụ Logistics
3 Mai Xuân Thiệu Nguyên Viện Trưởng, Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Quan hệ quốc tế, Quản lý khai thác Cảng, Vận tải Biển, Giao nhận vận tải Quốc tế
4 Nguyễn Hùng Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam Giao nhận vận tải Quốc tế, Quản trị Logistics
5 Phạm Huy Toản Cục Hàng hải Việt Nam Quản lý Nhà nước về Hàng hải, Vận tải biển, Cảng biển và dịch vụ hàng hải
6 Phan Văn Duy Cục Đường Thủy Nội địa Việt Nam Xây dựng, Quản lý nhà nước về Giao thông thủy nội địa
7 Nguyễn Văn Thư Đại học Giao thông vận tải TPHCM Vận tải Biển, Quản lý khai thác cảng, Vận tải đa phương thức
8 Nguyễn Thị Thu Hà Đại học Ngoại Thương CS II Vận tải, Bảo hiểm, Hoạt động thương mại quốc tế, Quản trị chuỗi cung ứng
9 Đinh Thị Thanh Bình Viện Quy hoạch và Quản lý Giao thông vận tải, Trường đại học Giao thông vận tải Hà Nội Quy hoạch GTVT, quản lý GTVT
8 Nguyễn Trần Thanh Thuần Học viện Hàng Không Việt Nam Vận tải Hàng không, Quản trị chuỗi cung ứng, An toàn và hàng hóa nguy hiểm, Quản lý giáo dục – dạy nghề.
9 Huỳnh Quang Tân Công ty CP Dịch vụ Logistics Dầu Khí Việt Nam Quản lý Dịch vụ Logistics trong lĩnh vực Dầu khí
10 Lê Quân Tổng Giám Đốc, Công ty TNHH MTV Tri Thức Hậu Cần Dầu khí, Công nghiệp Hóa chất, Quản lý Kinh doanh và phát triển tổ chức, Quản lý sự Thay đổi.
11 Trần Thị Nguyên Hằng Công ty Hùng Á Logistics, Ban Giáo dục – Đào tạo AFFA Quản lý logistics và chuỗi cung ứng, Quản lý vận tải xuyên biên giới
12 Trần Chí Dũng Giám Đốc Đào Tạo, Công ty TNHH MTV Tri Thức Hậu Cần – Ban Giáo dục – Đào tạo Tư vấn, Tự động hóa công nghiệp, Quản trị giao nhận vận tải quốc tế, Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng.
13 Lê Hoàng Nhi R&D Manager, Công ty IFRC Việt Nam Tư vấn luật, nghiên cứu, đánh giá các sản phẩm phái sinh và thị trường hàng hóa (commodities), bảo hộ rủi ro giá trên thị trường kỳ hạn. Nghiên cứu phát triển các sản phẩm chỉ số, nghiên cứu phân tích dữ liệu thị trường chứng khoán, giám sát bộ chỉ số VNX cho thị trường chứng khoán Việt Nam.
14 Hồ Thu Hiền Advisor Manager, KPMG Việt Nam Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả đầu tư tài chính thị trường bất động sản liên quan đến đâu tư ngành dịch vụ logistics.
15 Đỗ Huy Bình Vice Director, Công ty SCM Tư vấn chiến lược, quản trị chuỗi cung ứng và logistics. Tư vấn thiết kế quy trình hoạt động trung tâm phân phối và kho hiện đại và ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin.
16 Nguyễn Anh Duy Consultant Manager, Công ty Remy Inforsource Tư vấn giải pháp công nghệ thông tin, đặc biệt giải pháp đấu thầu
17 Lý Trường Chiến Chairman, Trí Tri Group Xây dựng chiến lược và các giải pháp kinh doanh, tiếp thị, PR phù hợp với văn hóa Việt Nam. Tư vấn tái cấu trúc và phát triển nguồn lực.
18 Phạm Ngọc Ấn Senior Advisor, DMSPro Xây dựng chiến lược, giám sát và phát triển các giải pháp công nghệ thông tin phục vụ định hướng phát triển theo mô hình tập đoàn. Xây dựng kế hoạch, kiểm soát và hỗ trợ vận hành hệ thống Quản lý sản suất; Tích hợp thông tin sản xuất vào kho dữ liệu chung (Business Warehouse); Lập kế hoạch & thực hiện các giải pháp khắc phục thảm họa về CNTT (Disaster Recovery); Thiết lập kiến trúc hạ tầng CNTT & chiến lược CNTT phù hợp với chiến lược phát triển của công ty.
19 Lê Đức Thọ Deputy Editor Tạp chí Supply Chain Insight Tư vấn quản trị chuỗi cung ứng & logistics, tư vấn thiết kế kho hiện đại, trung tâm phân phối và quy trình hoạt động, tư vấn ứng dụng giải pháp công nghệ thông tin.
20 Nguyễn Hữu Duy Research Director, Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Logistics Tư vấn các giải pháp quản trị tài chính, tư vấn M&A, Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng, tư vấn nghiên cứu đánh giá ngành vận tải và logistics được niêm yết trên sàn và OTC.
21 Trần Duy Khiêm Business Development Director, Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Logistics Tư vấn quản trị rủi ro, quản trị tài chính, tư vấn quản trị chuỗi cung ứng và logistics đặc biệt chẩn đoán hiện trạng, tư vấn giải pháp khắc phục khoảng cách đối với các phương pháp thực hành tốt nhất.
22 Phạm Thị Minh Hà Training Director, Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Logistics Nghiên cứu và tư vấn các giải pháp đào tạo, phát triển nguồn lực phục vụ cho việc quản trị Logistics & chuỗi cung ứng.