Trụ sở văn phòng

Trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 5 – Tòa nhà Cảng Sài Gòn, Số 3 Nguyễn Tất Thành, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: +848. 3943 3045
Fax: +848.3943 2658

Văn phòng đại diện tại Hà Nội
Tầng 7, Tòa nhà Thăng Long Ford, số 105 Láng hạ, Quận Ðống Đa, Hà Nội
Tel: +844. 35627709
Fax: +844. 35627709