Warning: session_start(): open(/opt/alt/php56/var/lib/php/session/sess_h75bpa09d0d5aclo91dmu9pev7, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/vlieduvn/public_html/wp-content/plugins/jnews-social-login/class.jnews-social-login.php on line 83
TẦM NHÌN SỨ MỆNH – Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (VLI)

TẦM NHÌN SỨ MỆNH

 

Tầm Nhìn

Trở thành tổ chức nghiên cứu chuyên nghiệp trong trong lĩnh vực Logistics theo định hướng của hiệp hội Logistics Việt Nam nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của ngành Logistics Việt Nam.

 • Là đối tác tư vấn có uy tín trong ngành Logistics đối với cơ quan nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp, tham mưu cho Hiệp hội Logistics Việt Nam về các vấn đề liên quan đến chính sách phát triển ngành Logistics việt Nam.
 • Là đơn vị tổ chức đào tạo tin cậy cho cộng đồng doanh nghiệp cung cấp và sử dụng dịch vụ Logistics Việt Nam.
 • Trở thành Viện nghiên cứu, tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực Logistics và Chuỗi Cung ứng của Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành Trung Tâm Logistic của Khu Vực và Thế Giới.

Sứ Mệnh

Kết nối các nguồn lực nghiên cứu có uy tín trong và ngoài nước để cùng nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm, phát kiến các giải pháp quản lý logistics; chuỗi cung ứng hiệu suất và hiệu năng nhằm hỗ trợ sự phát triển của ngành Logistics và các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ Logistics.

 • Thường xuyên cập nhật xu hướng phát triển ngành, nhu cầu doanh nghiệp trong ngành, định hướng chính sách, đổi mới công nghệ để tham mưu cho Hiệp hội Logistics xây dựng và triển khai các chương trình nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong ngành.
 • Nghiên cứu phát triển, tư vấn các giải pháp quản lý chuỗi cung ứng hiệu năng cho các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam.
 • Xây dựng cộng đồng chuyên gia trong ngành để trao đổi ý kiến, bàn luận, phản biện, làm giàu cho nguồn tri thức về Logistics trong và ngoài nước.
 • Phối hợp các nguồn lực nghiên cứu, tư vấn có uy tín để thực hiện các dự án tư vấn cho cơ quan nhà nước trong hoạch định chính sách phát triển về Logistics.
 • Thực hiện các chương trình tư vấn cho doanh nghiệp trong ngành về định hướng phát triển, đầu tư vào công nghệ, giải pháp quản lý.
 • Nghiên cứu ứng dụng và tư vấn chuyển giao các giải pháp công nghệ gia tăng năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp Logistics Việt Nam.
 • Cập nhật nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp thành viên, từ đó tổ chức các chương trình đào tạo thiết thực, phù hợp cho cộng đồng doanh nghiệp thành viên, đặc biệt là các vấn đề pháp lý theo thông lệ quốc tế.

 

Dịch vụ

 • Tổ chức đào tạo các chứng chỉ trong nước, quốc tế về Logistics và Chuỗi cung ứng
 • Tư vấn đánh giá, hoàn thiện các hoạt động và xây dựng các giải pháp phát triển doanh nghiệp
 • Quy hoạch Logistics, nghiên cứu dự án và xây dựng các chính sách về Logistics

 


Warning: Unknown: open(/opt/alt/php56/var/lib/php/session/sess_h75bpa09d0d5aclo91dmu9pev7, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/opt/alt/php56/var/lib/php/session) in Unknown on line 0