VIETNAM LOGISTICS RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE

VIETNAM LOGISTICS RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (VLI)

Belonging to the Vietnam Logistics Services Business Association - VLA

MANAGING UNIT

News

Nghề thu mua có gì “hot”?

14/03/2019

News

Nghề thu mua (Procurement/ Purchasing) là gì? Một bạn sinh viên tâm sự: “Em gia nhập công ty với vai trò là một Quản trị viên tập sự, ban đầu em có định hướng thiên về Marketing. Nhưng chỉ trong vòng 3 tháng ở vị trí Thu mua, em đã hoàn toàn bị choáng hợp […]

See details

Mô hình KRALJIC và chiến lược mua hàng

14/03/2019

News

Mô hình thu mua của Kraljic thường được sử dụng để xác định chiến lược mua hàng thích hợp cho mỗi sản phẩm hay dịch vụ nhằm tối ưu hóa chi phí và rủi ro. Giới thiệu mô hình Kraljic phát triển mô hình này như một công cụ nội bộ. Tuy nhiên, mô hình […]

See details

Knowledge