VIETNAM LOGISTICS RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE

VIETNAM LOGISTICS RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (VLI)

Belonging to the Vietnam Logistics Services Business Association - VLA

MANAGING UNIT

Education program

FIATA HIGHER DIPLOMA IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Study duration

64 Buổi / 192 Giờ

Form of learning

Online & Offline

Benefits of participating in the course:

 • Học viên được truyền đạt kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia trong ngành.
 • Được rèn luyện Tiếng Anh chuyên ngành trong môi trường học tập.
 • Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ nghề nghiệp “FIATA HIGHER DIPLOMA IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT” từ tổ chức FIATA, có giá trị quốc tế.
 • Tên và số bằng của mỗi học viên sẽ được nêu rõ trên website của FIATA tại địa chỉ http://fiata.com/about-fiata/organisation/abvt.html mục ‘‘Diploma Files’’

TRAINING SUBJECTS

Sinh viên Đại học, Cao đẳng khối kinh tế, xuất nhập khẩu, ngoại thương, quản trị kinh
doanh, …

Quản lý, nhân viên đang làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, sản xuất…

Các cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu.

PROGRAM CONTENT

Module 1: Introduction to Supply Chain Management

 • Value Chains vs Supply Chains

 • Overview of supply chain & logistics

 • Supply chain integration

 • Key supply chain drivers

 • Supply chain decision variables

 • Supply chain evolution

 • Supply chain cross-functional

 • Key issues in supply chain

 • Supply chain continuous improvement

 • Logistics scopes

 • Growth stages of logistics

 • Overview of Logistics in Vietnam and global

 • Logistics outsourcing

 • Future Challenges - Looking Toward the Next Decade

Module 2: Global Marketing Management

 • Introduction to Global Marketing

 • Research Methods

 • Market Entry Strategies

 • Strategic Management

 • Segmenting, Targeting and Positioning

 • Service Marketing

Module 3: Production and Operation Management

 • Introduction to POM & Operations Strategy

 • Forecasting in Operations Management

 • Design and Development of Products & Processes

 • Facility & Layout Planning

 • Capacity Planning

 • Inventory Management

Module 4: International Transport Management

 • International Transportation & Supply Chain

 • Global Transportation Considerations in Supply Chains

 • Ocean Transportation

 • Chartering Bulk Ocean Carriers

 • International Air Transportation

 • Transport Management System & Distribution Network

 • Multi-modal & Intermodal Transportation

 • Shipper/Carrier Network Strategies

 • Pricing Strategic

 • Trends in International Transportation Management

Module 5: Global Purchasing Management

 • Global Procurement & Global Procurement Risk

 • Global Purchasing Organization Structure

 • Global Procurement Operations

 • Global Information Management Process

 • Global Strategic Supplier Management

 • Global Alliances

Module 6: Finance Management

 • Introduction to Financial Management

 • Introduction to Financial Statements

 • Working Capital Management

 • Financial Analysis

 • Business Financing & Business Planning

 • Investment Appraisal

 • Corporate Finance & International Financial Management

Module 7: Contract Management

 • Introduction to Contract Management

 • Contract Management Team Formation

 • Developing a Contract Management Plan

 • Procurement & Contract Management

 • Managing Risks

 • Tender Evaluation & Measuring Performance

 • Project Management Tools

 • Pre-Qualification of Suppliers

 • Termination & Conclusion

  REGISTER FOR CONSULTATION

  Send information