VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LOGISTICS VIỆT NAM

VIETNAM LOGISTICS RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (VLI)

Trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam - VLA

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

Địa chỉ:
Điện thoại: (+84) 28 7301 8689

Chương trình đào tạo

FIATA HIGHER DIPLOMA IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Thời lượng học

64 Buổi / 192 Giờ

Hình thức học

Online & Offline

Lợi ích khi tham gia khoá học:

 • Học viên được truyền đạt kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia trong ngành.
 • Được rèn luyện Tiếng Anh chuyên ngành trong môi trường học tập.
 • Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ nghề nghiệp “FIATA HIGHER DIPLOMA IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT” từ tổ chức FIATA, có giá trị quốc tế.
 • Tên và số bằng của mỗi học viên sẽ được nêu rõ trên website của FIATA tại địa chỉ http://fiata.com/about-fiata/organisation/abvt.html mục ‘‘Diploma Files’’

ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

Sinh viên Đại học, Cao đẳng khối kinh tế, xuất nhập khẩu, ngoại thương, quản trị kinh
doanh, …

Quản lý, nhân viên đang làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, sản xuất…

Các cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

MODULE 1: Tổng quan về chuỗi cung ứng và Logistics.

 • Chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng.

 • Tổng quan về chuỗi cung ứng và Logistics.

 • Tích hợp chuỗi cung ứng

 • Điều hành chuỗi cung ứng.

 • Quyết định về chuỗi cung ứng.

 • Quá trình phát triển chuỗi cung ứng.

 • Chuỗi cung ứng chức năng chéo.

 • Các vấn đề chính trong chuỗi cung ứng.

 • Chuỗi cung ứng liên tục cải tiến.

 • Phạm vi hoạt động của Logistics.

 • Các giai đoạn phát triển của Logistics.

 • Tổng quan về Logistics ở Việt Nam và toàn cầu.

 • Thuê ngoài Logistics.

 • Những thách thức trong tương lai.

MODULE 2: Quản trị Marketing toàn cầu.

 • Giới thiệu về marketing toàn cầu.

 • Phương pháp nghiên cứu.

 • Chiến lược xâm nhập thị trường.

 • Quản trị chiến lược.

 • Phân đoạn, nhắm mục tiêu và định vị.

 • Marketing dịch vụ.

MODULE 3: Quản trị sản xuất và hoạt động.

 • Giới thiệu về POM & chiến lược hoạt động.

 • Dự báo.

 • Thiết kế và phát triển sản phẩm và quy trình.

 • Lập kế hoạch cơ sở vật chất và bố trí công việc.

 • Lập kế hoạch về năng suất.

 • Quản trị tồn kho.

MODULE 4: Quản trị vận tải quốc tế.

 • Vận tải quốc tế và chuỗi cung ứng.

 • Quyết định về vận tải trong chuỗi cung ứng.

 • Vận tải biển.

 • Thuê tàu vận chuyển hàng rời.

 • Vận tải hàng không.

 • Hệ thống kiểm soát vận tải và mạng lưới phân phối.

 • Vận tải đa phương thức.

 • Các chiến lược mạng lưới người gửi hàng / người vận chuyển.

 • Chiến lược giá.

 • Xu hướng Quản lý Vận tải Quốc tế.

MODULE 5: Quản trị mua hàng quốc tế.

 • Mua hàng và rủi ro mua sắm quốc tế.

 • Cơ cấu tổ chức mua hàng toàn cầu.

 • Các hoạt động mua hàng quốc tế.

 • Quy trình quản lý thông tin toàn cầu.

 • Quản lý nhà cung cấp chiến lược toàn cầu.

 • Liên minh toàn cầu.

MODULE 6: Quản trị tài chính.

 • Tổng quan về quản trị tài chính.

 • Giới thiệu về báo cáo tài chính.

 • Quản lý vốn lưu động.

 • Phân tích tài chính.

 • Tài chính doanh nghiệp & Lập kế hoạch kinh doanh.

 • Thẩm định đầu tư.

 • Tài chính doanh nghiệp & Quản lý Tài chính Quốc tế.

MODULE 7 : Quản trị hợp đồng.

 • Giới thiệu về quản trị hợp đồng.

 • Thành lập Ban Quản lý Hợp đồng.

 • Xây dựng Kế hoạch Quản lý Hợp đồng.

 • Mua sắm và quản lý hợp đồng.

 • Quản lý rủi ro.

 • Đo lường hoạt động và đánh giá thầu.

 • Các công cụ quản lý dự án.

 • Chọn nhà cung cấp.

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  Gửi thông tin