TIN TỨC

ĐÀO TẠO

FACEBOOK

BAN LÃNH ĐẠO

Viện Trưởng
PGS.TS Hồ Thị Thu Hòa

 

 

HỘI ĐỒNG CỐ VẤN

HT-DH-Hang-hai

Hiệu Trưởng
Trường ĐH Hàng hải Việt Nam
NGND.GS.TS Lương Công Nhớ

Nguyen-Van-Thu

Hiệu Trưởng
Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM
NSƯT.GS.TS Nguyễn Văn Thư

LogoUCTnew

Viện Trưởng
Viện quy hoạch và Quản lý GTVT
TS. Đinh Thanh Bình

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC