Mọi thông tin vui lòng liên hệ:

– Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (VLI) 

– Địa điểm:  Lầu 5 Tòa nhà Cảng Sài Gòn, Số 3 Nguyễn Tất Thành, phường 12, Quận 4, TP Hồ Chí Minh;

– Phone: (+84) 28 7301 8689 – 08 999 222 14 | website: www.vli.edu.vn | Email: vli1@vli.edu.vn | Facebook: https://www.facebook.com/vli.edu.vn