VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LOGISTICS VIỆT NAM

VIETNAM LOGISTICS RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (VLI)

Trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam - VLA

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

Địa chỉ:
Điện thoại: (+84) 28 7301 8689

Lịch khai giảng

STT

Mã khoá học

Khoá đào tạo

Hình thức học

Khai giảng

Thời gian học

Học phí

Xem chi tiết

1

FIATA_ON

FIATA Diploma in International Freight Management

Online

22/04/2024

80 Buổi /240 Giờ

Liên hệ

2

FIATA_OFF

FIATA Diploma in International Freight Management

Offline

06/05/2024

80 Buổi /240 Giờ

Liên hệ

3

Warehouse_OFF

Warehouse management

Offline

06/05/2024

6 Buổi /18 Giờ

Liên hệ

4

Inter Trade_OFF

International Trade

Offline

22/06/2024

7 Buổi /21 Giờ

Liên hệ

5

Multi_ON

Multimodal Transport

Online

13/05/2024

6 Buổi /18 Giờ

Liên hệ

6

Log_OFF

Logistics Operation

Offline

20/05/2024

6 Buổi /18 Giờ

Liên hệ

7

Road & Rail_ON

Road & Rail Transport

Online

10/06/2024

6 Buổi /18 Giờ

Liên hệ

8

DG_ON

Dangerous Goods

Online

01/07/2024

6 Buổi /18 Giờ

Liên hệ

9

Sea_OFF

Sea Transport

Offline

15/07/2024

9 Buổi /27 Giờ

Liên hệ

10

Inland_OFF

Inland Waterway Transport

Offline

31/07/2024

2 Buổi /6 Giờ

Liên hệ