VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LOGISTICS VIỆT NAM

VIETNAM LOGISTICS RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (VLI)

Trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam - VLA

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

Địa chỉ:
Điện thoại: (+84) 28 7301 8689

Chương trình đào tạo

FIATA DIPLOMA IN INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING

Thời lượng học

80 Buổi / 240 Giờ

Hình thức học

Online & Offline

Lợi ích khi tham gia khoá học:

 • Hệ thống hóa kiến thức nền tảng về Logistics;
 • Trang bị kiến thức chuyên sâu của một nhà Logistics chuyên nghiệp;
 • Được rèn luyện Tiếng Anh chuyên ngành logistics trong môi trường học tập;
 • Tạo lợi thế khác biệt trên thị trường lao động;
 • Học viên tốt nghiệp được cấp bằng nghề nghiệp “FIATA DIPLOMA IN INTERNATIONAL FREIGHT MANAGEMENT” từ tổ chức FIATA, có giá trị quốc tế;
 • Tên và số bằng của mỗi học viên sẽ được nêu rõ trên website của FIATA tại địa chỉ http://fiata.com/about-fiata/organisation/abvt.html mục ‘‘Diploma Files’’.

ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

Quản lý, nhân viên đang làm việc trong lĩnh vực Logistics, xuất nhập khẩu, sản xuất…

Sinh viên Đại học, Cao đẳng khối ngành logistics, vận tải, xuất nhập khẩu, ngoại
thương, quản trị kinh doanh, …

Các cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Module 1: International Freight and Trade Management

 • International Freight Forwarding and The Freight Business

 • FIATA Document and Forms

 • International Trade/Incoterms/ Sale contract

 • International payment

Module 2: Logistics management

 • Fundamental of logistics management

 • Logistics Operations

 • Physical Distribution & Transportation Modeling

 • Supply and Value chain management

 • Value Added Services

 • Logistics sales and Customer service

 • E-Commerse and e-logistics

Module 3: Warehouse Operations

 • Warehousing and its Role in the Supply Chains

 • Role of Warehouse Manager

 • Warehousing Decisions

 • Warehousing Activities

 • Materials, Material Handling & Storage

 • Warehouse Layout

 • Organizing the Warehouse

 • Material handling Equipment and Systems

 • KAIZEN, 5S

 • Warehouse Safety & Security

Module 4: Information & Communication technologies (ICT) in Forwarding

 • Role of information technologies in Forwarding

 • Data Storage, Data Management and Databases

 • Bar-coding and RFID

 • Electronic fund transfer and E-Payments

Module 5: Sea Transport

 • International organizations & Drafted regulations for the transport of goods by sea

 • International organizations

 • Shipping services

 • Types of vessels

 • Drafted regulations for the transport of goods by sea

 • Documents in shipping

 • Pricing of ocean freight

 • Geography of ocean transport, port facilities

Module 6: Maritime Containers

 • General Knowledge of Container Transports by Sea

 • Types and specification for the most used container

 • Loading Procedure

 • Way - Bills and accompanying documents

 • Contracts and Pricing in Container Transport

 • Geography of container traffic

Module 7:National Carriage by Inland Waterway

 • Legal requirements of Transport by Inland Waterway

 • Types of Barges used in Inland Waterway Carriage

 • Waybills and Accompanying Documents

 • Determination of Freight Charges for Inland Waterway Transport

 • Geography of Inland Waterway

Module 8: Multimodal Transport

 • General Knowledge of Multimodal Transport

 • Organize multi-modal transportation

 • MTO’s liability

 • Documentation Of Multimodal Transport

 • Notice of loss and claim

 • ASEAN Framework Agreement on Multimodal transport

 • Multi-modal transportation contract

Module 9: Air Transport

 • Overview of air cargo industry

 • Most used aircraft and Unit Load Devices

 • Geography in Air Transport

 • Cargo Automation

 • Air Cargo Rates and Charges

 • Air waybill and Accompanying documents

 • Handling Facilities

 • Air Cargo Acceptance

Module 10: Road & Rail Transport

 • Legal Requirements for International Road Transport

 • Types of Road Vehicles (Technical standards)

 • Geography in Road Transport

 • Waybills and Accompanying Documents

 • Pricing in Road Transport

 • Cross Boder

 • Legal Requirements of Rail Transport

 • Ways and Means of Transport

 • Waybills and Accompanying Documents

 • Tariffs in Railway Transport

Module 11: Dangerous Goods

 • Overview of Dangerous goods Transportation

 • The System of Regulations Dangerous goods in Transportation

 • Acceptance of DANGEROUS GOODS

 • VIETNAM’s Regulations of Carriage of Dangerous Goods

 • DG Documentation

Module 12: Transport Insurance

 • Liability Insurance

 • General Average

 • Transport Insurance

 • Duties of Freight Forwarder in case of Damage

Module 13: Customs Procedures

 • Origin cargo (C/O)

 • Customs regulations and law (NSW, ASW)

 • National Customs Procedures

 • National customs tariffs – Customs valuation

 • International Conventions

 • E-customs

Module 14: Security and Safety

 • Overview of Safety and Security

 • International, National and Industrial security

 • Cargo conveyance Security

 • Warehouse security

 • Emergency management and Contingency

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  Gửi thông tin