VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LOGISTICS VIỆT NAM

VIETNAM LOGISTICS RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (VLI)

Trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam - VLA

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

Địa chỉ:
Điện thoại: (+84) 28 7301 8689

Kiến thức

Tàu chuyển Cầu cảng/Bến cảng (Berth), ai phải chịu thời gian và chi phí ?

16/01/2024

Kiến thức

Trong một số trường hợp, ví dụ như tình hình đại dịch Covid-19 vừa qua, tàu (biển) đang bốc hàng tại một cầu cảng, Cảng vụ hàng hải (CVHH) có thể ra lệnh cho tàu chuyển đến một cầu cảng khác để tiếp tục bốc hàng trong khi Hợp đồng vận chuyển theo chuyến (voyage […]

Xem chi tiết

Có phải đưa thông báo sẵn sàng (NOR) tại các cảng bốc/dỡ thứ hai không ?

14/12/2023

Kiến thức

Thực tế đã xảy ra là quy định trong hợp đồng vận chuyển theo chuyến (voyage charter party) (“Hợp đồng”) về đưa Thông báo sẵn sàng (NOR – Notice of Readiness) không rõ ràng đối với các cảng bốc dỡ sau các cảng đầu tiên và tàu phải chờ cầu cảng một thời gian tại những […]

Xem chi tiết

Tranh chấp về nội dung vận đơn gây chậm trễ cho tàu rời cảng –  Ai phải chịu trách nhiệm ?

16/11/2023

Kiến thức

Sau khi tàu bốc (loading) xong hàng, đại lý của chủ tàu/người vận chuyển không ký phát vận đơn “hoàn hảo” (clean) cho người giao hàng (shipper)/người thuê vận chuyển với lý do tình trạng hàng hoá “có vấn đề”.  Người thuê vận chuyển không chấp nhận ghi chú (remark) lên vận đơn về tình […]

Xem chi tiết