VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LOGISTICS VIỆT NAM

VIETNAM LOGISTICS RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (VLI)

Trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam - VLA

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

Địa chỉ:
Điện thoại: (+84) 28 7301 8689

Kiến thức

Tranh chấp về nội dung vận đơn gây chậm trễ cho tàu rời cảng –  Ai phải chịu trách nhiệm ?

16/11/2023

Kiến thức

Sau khi tàu bốc (loading) xong hàng, đại lý của chủ tàu/người vận chuyển không ký phát vận đơn “hoàn hảo” (clean) cho người giao hàng (shipper)/người thuê vận chuyển với lý do tình trạng hàng hoá “có vấn đề”.  Người thuê vận chuyển không chấp nhận ghi chú (remark) lên vận đơn về tình […]

Xem chi tiết

Tranh chấp về “thời gian tự do” hay “thời gian miễn trừ”

18/10/2023

Kiến thức

Vụ tranh chấp dưới đây về thực hiện hợp đồng vận chuyển theo chuyến (voyage charter). Tàu biển đến cảng ngày thứ Bảy, 10/4/2004, lúc 04 giờ 30 phút sáng, “Thông báo sẵn sàng” được trao lúc 09 giờ 30 phút sáng cùng ngày, bốc hàng bắt đầu từ 07 giờ 20 phút sáng ngày […]

Xem chi tiết

Tranh chấp về bảo hiểm cháy nổ

14/09/2023

Kiến thức

Năm 2018, một vụ cháy kho hàng tại Tp. Hồ Chí Minh gây thiệt hại hơn 15 tỷ đồng. Ngọn lửa có thể đã được dập tắt ngay nếu việc tập dượt chữa cháy (mô phỏng) được thực hiện tốt. Xin nêu tóm tắt để bạn đọc tham khảo.      Tóm tắt sự việc  Nguyên […]

Xem chi tiết