VIETNAM LOGISTICS RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE

VIETNAM LOGISTICS RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (VLI)

Belonging to the Vietnam Logistics Services Business Association - VLA

MANAGING UNIT

Chứng nhận hoàn thành Khoá học: PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG KHO HÀNG

monamedia

14/03/2019

Trong chiều ngày 18.08.2017, ngay sau khi kết thúc khóa học PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ TRONG KHO HÀNG, đại diện Viện Nghiên Cứu và Phát Triển Logistics Việt Nam – ThS. Tô Thị Hằng Trưởng Ban Đào tạo VLI – đã đến và phát chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo cho các học viên của khóa học đến từ các công ty.
Khoá học là sự hợp tác đào tạo giữa VLI và Trung Tâm Dạy Nghề Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Cảng Sài Gòn.
Thông qua khóa học, học viên đã tiếp thu kiến thức về phòng chống cháy nổ trong kho hàng và vận dụng vào thực tế tình hình công ty