VIETNAM LOGISTICS RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE

VIETNAM LOGISTICS RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (VLI)

Belonging to the Vietnam Logistics Services Business Association - VLA

MANAGING UNIT

HỘI THẢO HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VÀ XU HƯỚNG IBP (17-01-2017)

monamedia

14/03/2019

Doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề trong hoạt động kinh doanh nếu không có sự cân bằng giữa khả năng đáp ứng của doanh nghiệp với nhu cầu khách hàng. Khi không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, doanh nghiệp sẽ không thể giao hàng đúng hẹn, sẽ trả thêm nhiều khoản chi phí do thuê nhân công làm thêm giờ, mua nguyên vật liệu khẩn bằng đường hàng không, giao hàng gấp… Đó là chưa kể chất lượng nguyên vật liệu sẽ không được ổn định.

Trên thực tế doanh nghiệp phải mua nguyên vật liệu từ những nhà cung cấp khác để bảo đảm tiến độ giao hàng. Rủi ro mất khách hàng hay tồn kho nguyên vật liệu quá nhiều là điều có thể xảy ra. Ngược lại, nếu dự trữ quá nhiều nguyên vật liệu, trang thiết bị và công suất sản xuất quá lớn so với nhu cầu của khách hàng và thị trường thì giá thành sản phẩm không thể cạnh tranh so với đối thủ do chi phí sản xuất, khấu hao máy móc, lãi suất ngân hàng cao, chi phí lưu kho hay các khoản phí liên quan khác. Trong trường hợp này, tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng và hoạt động kinh doanh sẽ gặp nhiều rủi ro. Lý do khiến doanh nghiệp chưa cân bằng giữa khả năng đáp ứng của mình với nhu cầu thị trường là do chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa chiến lược kinh doanh với kế hoạch thực hiện trong từng bộ phận của doanh nghiệp. Nguyên nhân cũng còn vì kế hoạch giữa các bộ phận tách rời nhau, chưa có sự phối hợp và thống nhất. Chẳng hạn, kế hoạch bán hàng đưa ra chỉ dựa trên thông tin từ khách hàng và thị trường mà bỏ qua khả năng đáp ứng thực tế trong sản xuất và ngân sách tài chính của doanh nghiệp. Chính vì vậy không ít doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam hiện đang áp dụng công cụ S&OP (Sales and Operation Planning – Hoạch định phối hợp sản xuất và bán hàng) để quản lý hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng với chi phí tối ưu. Quy trình của S&OP giúp cho doanh nghiệp tập hợp tất cả kế hoạch tách rời từ các bộ phận như bán hàng, tiếp thị, tài chính, sản xuất và cung ứng, nhân sự, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, an toàn và an ninh trong doanh nghiệp thành một kế hoạch tích hợp duy nhất cho toàn doanh nghiệp.

Tuy nhiên hiện nay tại Việt Nam vẫn còn một số doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn chưa tiếp cận đến công cụ S&OP hay vẫn chưa biết được xu thế hiện nay. Chính vì vậy, vào ngày 17-01-2017 Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam tổ chức buổi hội thảo “HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VÀ XU HƯỚNG IBP” nhằm mang đến các thông tin và xu thế hiện nay. Đến với buổi hội thảo các diễn giả sẽ cùng nhau đề cập và phân tích các vấn đề như: Giới thiệu về S&OP, xu hướng mới IBP – Intergrated Business Planning, Ứng dụng vào hoạch định nhu cầu của doanh nghiệp và Cập nhật các xu hướng mới trong việc hoạch định và lên kế hoạch.