VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LOGISTICS VIỆT NAM

VIETNAM LOGISTICS RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (VLI)

Trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam - VLA

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

Địa chỉ:
Điện thoại: (+84) 28 7301 8689

Dự án tham gia tiêu biểu trong nước và ngoài nước

vlimonamedia

22/02/2024

1. Nghiên cứu xây dựng mô hình trung tâm logistics kết nối với mạng lưới vận tải đa phương thức – áp dụng cho vùng Đông Nam Bộ (khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận)

Đề tài NCKH cấp Bộ GTVT

Thời gian hoàn thành: 2019

2. Nghiên cứu các giải pháp nhằm giảm chi phí logistics của Việt Nam

Đề tài NCKH cấp Bộ GTVT

Thời gian hoàn thành: 2019

3. Báo cáo ngắn về hiện trạng nhân lực ngành logistics Việt Nam

Thời gian hoàn thành: 2019

4. Thành viên Ban biên tập “Báo cáo logistics Việt Nam 2019”

Đơn vị chủ trì: Bộ Công thương

5. Thành viên hội đồng thẩm định, phản biệnĐề cương, dự toán và quy hoạch giao thông vận tải thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035

Chủ đầu tư: UBND Tỉnh Đồng Nai

Thời gian hoàn thành: 2018

6. Thành viên, trình bày tham luậnXây dựng chương trình sản phẩm chủ lực của Thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian hoàn thành: 2018

7. Thành viên Ban biên tậpBáo cáo logistics Việt Nam 2018

Đơn vị chủ trì: Bộ Công thương

8. Thành viên Ban biên tậpSách Trắng Logistics Việt Nam 2018

Đơn vị chủ trì: Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA)

9. Đề án phát triển logistics cho Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Chủ đầu tư: Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian hoàn thành: 2019

10. Chuyên gia logistics Dự án “Feasibility study for Vietnam Southern Region Waterways and Transport Logistics Corridor Project”

Chủ đầu tư: Bộ Giao thông vận tải, World Bank tài trợ

Thời gian hoàn thành: 2017

11. Xây dựng trung tâm logistics tiểu vùng kinh tế trung tâm Đồng bằng Sông Cửu Long

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Dịch vụ hàng hải Hậu Giang

Thời gian hoàn thành: 2017

12. Xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực dịch vụ logistics tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2012 – 2015 và định hướng đến 2020

Chủ đầu tư: Sở Lao động Thương Binh Xã Hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

– Thời gian hoàn thành: 2017

13. Thành viên hội đồng thẩm định, phản biệnĐề cương, dự toán và quy hoạch phát triển dịch vụ logistics tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Chủ đầu tư: UBND Tỉnh Đồng Nai

Thời gian hoàn thành: 2015

14. Tư vấn dự án Trung tâm logistics Sotrans Cát Lái cho Công ty Cổ phần kho vận Miền Nam

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần kho vận Miền Nam

Thời gian hoàn thành: 2013

15. Tư vấn nghiên cứu xây dựng Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển ngành logistics tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020, định hướng đến 2030

Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Thời gian hoàn thành: 2013

16. Tư vấn, đánh giá chất lượng dịch vụ logistics của GLS nhằm đào tạo nhân viên và phát triển dịch vụ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH dịch vụ tiếp vận toàn cầu (GLS)

Thời gian hoàn thành: 2022

17. Đánh giá thực trạng Logistics đô thị tại Việt Nam

Chủ đầu tư: World Bank

Thời gian hoàn thành: 2021

18. Nghiên cứu xây dựng chiến lược và chính sách phát triển bền vững hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương

Thời gian hoàn thành: 2022

19. Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh logistics cấp tỉnh (LCI) của Việt Nam năm 2022

Đơn vị chủ trì: Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA)

Thời gian hoàn thành: 2023