VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LOGISTICS VIỆT NAM

VIETNAM LOGISTICS RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (VLI)

Trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam - VLA

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

Địa chỉ:
Điện thoại: (+84) 28 7301 8689

Đề án phát triển ngành logistics trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

vli

18/01/2024

Với mức độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng, Việt Nam đã thu hút sự chú ý của thế giới và trở thành một trong những tâm điểm năng động ở Châu Á. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, tài chính và văn hóa hàng đầu của Việt Nam, nằm tại ngã tư quốc tế của các tuyến đường hàng hải và địa điểm chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa Việt Nam với thế giới. Chính vì thế, sự phát triển của ngành logistics tại thành phố Hồ Chí Minh trở thành yếu tố quyết định cho sự phồn thịnh của toàn bộ ngành logistics của Việt Nam.

Nhằm thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg được ban hành ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025”. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ huy Sở Công thương phối hợp cùng với Viện Nghiên cứu và Phát triển logistics Việt Nam (VLI) thực hiện “Đề án phát triển ngành logistics trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Với quan điểm nhấn mạnh về vai trò quan trọng của logistics trong cơ cấu tổng thể của nền kinh tế quốc dân, đặc biệt là trong bối cảnh quốc tế đang chuyển đổi nhanh chóng, đề án này đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ chính. Các nhóm nhiệm vụ này tập trung vào hoàn thiện chính sách, pháp luật; kết cấu hạ tầng; nâng cao năng lực doanh nghiệp; phát triển thị trường dịch vụ logistics; đào tạo và nâng cao nhận thức nhân lực. Đồng thời, đề án không chỉ nhấn mạnh vai trò của Nhà nước trong việc hỗ trợ và tạo môi trường thuận lợi, mà còn nhấn mạnh vai trò quan trọng của doanh nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bằng sự kết hợp giữa tầm nhìn chiến lược và thực tế, đề án đã được Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 4432/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án phát triển ngành logistics trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” vào ngày 02 tháng 12 năm 2020. Đối với thành công của đề án, sự hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và các chuyên gia hàng đầu là cực kỳ quan trọng. Nghiên cứu chuyên sâu và thực tiễn là chìa khóa để áp dụng những giải pháp hiệu quả, đảm bảo rằng ngành logistics thành phố Hồ Chí Minh không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế của khu vực và cả nước, góp phần quan trọng vào việc đưa Việt Nam trở thành một đầu mối logistics quan trọng tại khu vực Đông Nam Á, thúc đẩy cho sự phát triển bền vững và gắn kết chặt chẽ trong cộng đồng kinh tế toàn cầu.