VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LOGISTICS VIỆT NAM

VIETNAM LOGISTICS RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (VLI)

Trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam - VLA

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

Địa chỉ:
Điện thoại: (+84) 28 7301 8689

Chưa được phân loại

Diễn dàn “Phát triển Logistics xanh hướng tới Chuỗi cung ứng bền vững cho sản phẩm Nông sản và Dược phẩm Xuất nhập khẩu – Kết nối hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa Úc và Việt Nam”

17/11/2023

Chưa được phân loại

Trong bối cảnh quan hệ hợp tác đối ngoại và thương mại giữa Việt Nam và Úc đang phát triển mạnh mẽ và đồng thời để kỷ niệm 30 năm thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA). Vào lúc 8h15 – 11h30 ngày 17 tháng 11 năm 2023 – Diễn […]

Xem chi tiết