VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LOGISTICS VIỆT NAM

VIETNAM LOGISTICS RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (VLI)

Trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam - VLA

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

Địa chỉ:
Điện thoại: (+84) 28 7301 8689

QUẢN TRỊ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ VÀ TUÂN THỦ TRONG DOANH NGHIỆP LOGISTICS

vlimonamedia

23/05/2024

I. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 1. Bổ sung kiến thức về quản trị công tác pháp chế dành cho cấp quản lý (Legal for Non-Legal).
 2. Hỗ trợ kiện toàn công tác pháp chế của Doanh nghiệp Logistics
 3. Nhận diện được các rủi ro pháp lý thường gặp trong quản lý, vận hành.

II. NỘI DUNG CHÍNH

 1. Các vấn đề cốt lõi về Doanh nghiệp và Cấu trúc quản lý DN
 • Giới thiệu về các loại hình doanh nghiệp
 • Cơ cấu quản lý doanh nghiệp
 • Quan hệ góp vốn của Cổ đông và Thành viên góp vốn
 • Các rủi ro về cấu trúc quản lý DN

2. Quản trị Công tác pháp chế trong DN Logistics

 • Khung pháp lý dành cho hoạt động của DN Logistics
 • Các tiêu chí đánh giá công tác pháp lý của DN Logistics là gì?
 • Quản trị tuân thủ và phòng tránh rủi ro pháp lý trong quản lý và vận hành.
 • Kỹ năng khiếu nại và giải quyết khiếu nại hiệu quả
 • Kỹ năng xử lý công nợ khó đòi

3. Tọa đàm với nhóm Luật sư giàu kinh nghiệm (Coffee Talk)

Các luật sư sẽ giải đáp trực tiếp các thắc mắc về công tác pháp chế trong quản lý và vận hành DN Logistics, giải quyết tranh chấp cho tất cả học viên

III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM

 • Thời gian:

Ngày 22/06/2024: Sáng 08h30-11h30; Chiều 13h30-16h30;

Ngày 23/06/2024: Sáng 08h30-11h30;

 • Địa điểm:

Ngày 22/06/2024: Tại VLI (89 Pasteur, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp.HCM)

Ngày 23/06/2024: Tại quán coffee yên tĩnh.

IV. GIẢNG VIÊN

V. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA – HỌC PHÍ

Đối tượng tham gia: Quản lý cấp cao và Cấp trung

Học phí: 2.400.000 VND/học viên

ĐĂNG KÝ NGAY TẠI:

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

  Gửi thông tin