VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LOGISTICS VIỆT NAM

VIETNAM LOGISTICS RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (VLI)

Trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam - VLA

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

Địa chỉ:
Điện thoại: (+84) 28 7301 8689

Dự án “DIAGNOSIS ON URBAN LOGISTICS IN VIETNAM” hợp tác với Ngân hàng thế giới – Word Bank

vlimonamedia

22/02/2024

Dự án “Diagnosis on urban logistics in VietNam” là một hợp phần quan trọng trong dự án nghiên cứu về logistics đô thị được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới (Word Bank) và được uỷ nhiệm chính thức cho Viện Nghiên cứu và Phát triển logistics Việt Nam (VLI) chủ kỳ thực hiện.

Mục tiêu của dự án hướng đến phân tích, làm rõ bức tranh tổng thể và hiện trạng logistics đô thị ở Việt Nam với các vấn đề chính:

i) Hạ tầng logistics đô thị ở Việt Nam;

ii) Thị trường dịch vụ logistics bao gồm bên cầu: doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics và bên cung: doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics, trong đó bao gồm những khó khăn, đề xuất của doanh nghiệp;

iii) Các quy định pháp luật về logistics tại Việt Nam; iv) Thực trạng chi phí logistics đô thị;

v) Nhân lực logistics đô thị;

vi) Vấn đề phát triển bền vững logistics đô thị ở Việt Nam;

vii) Tác động của Covid-19 tới logistics đô thị.

Dự án tập trung vào quá trình xem xét một cách có hệ thống các nghiên cứu trước đây về logistics đô thị, bao gồm định nghĩa về logistics đô thị, mô hình vận hành, chi phí logistics và phát triển bền vững logistics đô thị. Đặc điểm nổi bật nhất của dự án là việc sử dụng dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan thống kê, các báo cáo đáng tin cậy khác và sử dụng dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua khảo sát và phỏng vấn sâu từ đại diện các cơ quan chính phủ như Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Hiệp hội Logistics, Ban quản lý thị trường, Chủ hàng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Logistics tại 6 tỉnh/thành phố được lựa chọn, gồm: Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hà Nội và Hải Phòng. Trên cơ sở đó, kết hợp với kinh nghiệm quốc tế để rút ra bài học cho Việt Nam trong phát triển bền vững logistics đô thị, nghiên cứu đưa ra các giải pháp, khuyến nghị cho những khó khăn, thách thức đối với phát triển logistics đô thị ở Việt Nam trên 4 vấn đề cơ bản:

i) Phát triển hạ tầng logistics đô thị;

ii) Mô hình vận hành hiệu quả dịch vụ logistics đô thị;

iii) Hệ thống pháp luật liên quan đến dịch vụ logistics;

iv) Phát triển nguồn nhân lực cho logistics đô thị.