VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LOGISTICS VIỆT NAM

VIETNAM LOGISTICS RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE (VLI)

Trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam - VLA

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

Địa chỉ:
Điện thoại: (+84) 28 7301 8689

Nâng cao kỹ năng số cho nhân lực ngành Logistics – Gắn kết hiệu quả với đào tạo

vlimonamedia

12/08/2023

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, lần đầu tiên tại Việt Nam, Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam (tên viết tắt VILOG) được tổ chức bởi Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) và Công ty VINEXAD diễn ra trong 3 ngày từ ngày 10 đến 12/08/2023.

Trong khuôn khổ triển lãm, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) và Viện Nghiên cứu và phát triển Logistics Việt Nam (VLI) tổ chức diễn đàn “Nâng cao kỹ năng số cho nhân lực ngành logistics – gắn kết hiệu quả với đào tạo”. Diễn đàn diễn ra từ 09h00 – 11h30 ngày 12 tháng 08 năm 2023 với sự góp mặt của hơn 170 đại biểu tham dự, trong đó, phải nói đến sự tham dự của đại diện Lãnh đạo Hiệp hội Phát triển nhân lực logistisc Việt Nam (VALOMA); Chương trình Úc cùng Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực Aus4Skills; Đại diện các cơ sở đào tạo, cùng nhiều doanh nghiệp hoạt động trong ngành logistics và chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, diễn đàn còn có sự tham dự đưa tin từ các cơ quan báo chí truyền thông. Diễn đàn là điểm hẹn kết nối giữa các doanh nghiệp và các đơn vị đào tạo trong việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành trong giai đoạn mới.

Diễn đàn đã tập trung lắng nghe bốn phiên thảo luận với các chủ đề:

  • Tăng cường chuỗi cung ứng số hóa: Nền tảng Flexport giúp theo dõi lô hàng, báo giá, đặt chỗ và tính toán lượng khí thải carbon.
  • Xu hướng công nghệ và chuyển đổi số trong Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
  • Kinh nghiệm áp dụng chuyển đổi số nhằm đào tạo nguồn nhân lực Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
  • Thực trạng huấn luyện, đào tạo kỹ năng số cho nhân lực ngành logistics và chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Tại diễn đàn, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) và Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (VLI) cũng đã công bố “Bộ tiêu chuẩn nghề và tiêu chuẩn kỹ năng nghề (OS-OSS)” đối với vị trí công việc Nhân viên giao nhận hàng nguy hiểm. Tài liệu được xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện và phù hợp để sử dụng tại doanh nghiệp trong việc đánh giá, đào tạo nâng cao năng lực cho người lao động cũng như sử dụng tại cơ sở giáo dục trong việc thiết kế, xây dựng chương trình đào tạo và người lao động có thể dựa vào đó để tự đánh giá cũng như hoàn thiện kỹ năng nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Trong khoảng thời gian gần ba tiếng, Diễn đàn đã tạo điều kiện để các bên liên quan cùng trao đổi và chia sẻ rõ hơn về các vấn đề quan trọng trong việc công nghệ, xu hướng công nghệ đang ảnh hưởng đến ngành logistics và chuỗi cung ứng. Cũng như thực trạng và kinh nghiệm trong việc đào tạo và huấn luyện kỹ năng số, kết nối doanh nghiệp với cơ sở đào tạo, tạo ra môi trường thuận lợi cho việc phát triển kỹ năng số và đảm bảo rằng nguồn nhân lực trong ngành logistics sẽ luôn đáp ứng được sự phát triển của công nghệ.

Viện Nghiên cứu và Phát triển Logistics Việt Nam (VLI)