Tư vấn nghiên cứu

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LOGISTICS VÀ CHUỖI CUNG ỨNG

Đối với các công ty cung cấp dịch vụ Logistics:

 •     Các dịch vụ khác theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng
 •     Đánh giá chất lượng dịch vụ
 •     Tư vấn chiến lược dịch vụ 3PL
 •     Hoàn thiện quy trình phân phối
 •     Quản lý và Tối ưu hóa hoạt động vận tải
 •     Thiết kế các tuyến vận tải (trong nước và quốc tế)
 •     Hoàn thiện quy trình kho hàng
 •     Thiết kế và tối ưu hóa kho hàng
 •     Lập kế hoạch cung/cầu
 •     Thiết kế dịch vụ Logistics
 •     Khảo sát thị trường Logistics
 •     Tư vấn về tiếp thị và định vị trên thị trường Logistics

Đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ logistics: 

 •     Xem xét và hoàn thiện các quy trình chuổi cung ứng
 •     Tổ chức hoạt động chuỗi cung ứng
 •     Đánh giá các hoạt động chủ yếu của chuỗi trên thị trường
 •     Áp dụng các thủ pháp công nghệ, IT và các công cụ
 •     Kiểm soát tồn trữ và tính toán tác động tài chính của tồn trữ
 •     Thiết lập nhu cầu và đánh giá hệ thống quản lý kho hàng (WMS)
 •     Đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp
 •     Phát triển nhà cung cấp và nguồn hàng chiến lược
 •     Lựa chọn mạng lưới và cấu trúc chuỗi cung ứng
 •     Lập kế hoạch chiến lược chuỗi cung ứng
 •     Thẩm định dự án chuỗi cung ứng
 •     Quản lý dự án chuỗi cung ứng

MT SỐ DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

STT Tên Dự án Chủ đầu tư Thời gian thực hiện
1 Xây dựng chương trình đào tạo Quản trị Chuỗi cung ứng theo tiêu chuẩn FIATA Hiệp hội Doanh Nghiệp Dịch Vụ Logistics Việt Nam Tháng 1/2013
2 Xây dựng chương trình đào tạo Quản lý Giao nhận Vận tải quốc tế theo tiêu chuẩn FIATA Hiệp hội Doanh Nghiệp Dịch Vụ Logistics Việt Nam Tháng 3/2013
3 Xây dựng đế án Phát triển Nguồn nhân lực dịch vụ Logistics tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Tháng 7-9/2013
4 Dư án Quy hoạch phát triển ngành Logistics tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020, định hướng đến năm 2030 Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Tháng 10 – 12/2013
5 Lập Nghiên Cứu Khả thi Trung tâm Logistics Sotrans Cát Lái Công Ty CP Kho Vận Miền Nam – SOTRANS Tháng 11/2013 – Tháng 3/2014
6 Tư vấn lập chiến lược phát triển xuất khẩu dịch vụ logistics Bộ Công Thương Tháng 12/2013
7 Xây dựng Kế hoạch hành độg nâng cao năng lực ngành dịch vụ logistics Viêt Nam WorldBank

Bộ Công Thương

Tháng 4-11/2016