Tư vấn nghiên cứu

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN CHÍNHTRONG LĨNH VỰC LOGISTICS VÀ CHUỖI CUNG ỨNG

Đối với các công ty cung cấp dịch vụ Logistics:

 • Các dịch vụ khác theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng
 • Đánh giá chất lượng dịch vụ
 • Tư vấn chiến lược dịch vụ 3PL
 • Hoàn thiện quy trình phân phối
 • Quản lý và Tối ưu hóa hoạt động vận tải
 • Thiết kế các tuyến vận tải (trong nước và quốc tế)
 • Hoàn thiện quy trình kho hàng
 • Thiết kế và tối ưu hóa kho hàng
 • Lập kế hoạch cung/cầu
 • Thiết kế dịch vụ Logistics
 • Khảo sát thị trường Logistics
 • Tư vấn về tiếp thị và định vị trên thị trường Logistics

Đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ logistics:

 • Xem xét và hoàn thiện các quy trình chuổi cung ứng
 • Tổ chức hoạt động chuỗi cung ứng
 • Đánh giá các hoạt động chủ yếu của chuỗi trên thị trường
 • Áp dụng các thủ pháp công nghệ, IT và các công cụ
 • Kiểm soát tồn trữ và tính toán tác động tài chính của tồn trữ
 • Thiết lập nhu cầu và đánh giá hệ thống quản lý kho hàng (WMS)
 • Đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp
 • Phát triển nhà cung cấp và nguồn hàng chiến lược
 • Lựa chọn mạng lưới và cấu trúc chuỗi cung ứng
 • Lập kế hoạch chiến lược chuỗi cung ứng
 • Thẩm định dự án chuỗi cung ứng
 • Quản lý dự án chuỗi cung ứng

MT SỐ DỰ ÁN ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN

STTTên Dự ánChủ đầu tưThời gian thực hiện
1Xây dựng chương trình đào tạo Quản trị Chuỗi cung ứng theo tiêu chuẩn FIATAHiệp hội Doanh Nghiệp Dịch Vụ Logistics Việt NamTháng 1/2013
2Xây dựng chương trình đào tạo Quản lý Giao nhận Vận tải quốc tế theo tiêu chuẩn FIATAHiệp hội Doanh Nghiệp Dịch Vụ Logistics Việt NamTháng 3/2013
3Xây dựng đế án Phát triển Nguồn nhân lực dịch vụ Logistics tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng TàuTháng 7-9/2013
4Dư án Quy hoạch phát triển ngành Logistics tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2014-2020, định hướng đến năm 2030Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa – Vũng TàuTháng 10 – 12/2013
5Lập Nghiên Cứu Khả thi Trung tâm Logistics Sotrans Cát LáiCông Ty CP Kho Vận Miền Nam – SOTRANSTháng 11/2013 – Tháng 3/2014
6Tư vấn lập chiến lược phát triển xuất khẩu dịch vụ logisticsBộ Công ThươngTháng 12/2013
7Xây dựng Kế hoạch hành độg nâng cao năng lực ngành dịch vụ logistics Viêt NamWorldBankBộ Công ThươngTháng 4-11/2016